Společně pro příští generace

WINNER GROUP-WG s plnou hrdostí představuje náš nejnovější projekt: WINNER GREEN. Tento inovativní koncept přináší na trh produkty a obaly šetrné k životnímu prostředí, které jsou zároveň synonymem pro udržitelnost. Naše oddanost vůči ochraně planety se projevuje v každém detailu, od našich prestižních FSC certifikovaných obalů až po naši pečlivou snahu minimalizovat používání plastů.

Dáváme vám možnost změnit svůj přístup k nákupům a investovat do lepší budoucnosti. Když si vyberete produkty s certifikací FSC, přispíváte k podpoře odpovědného hospodaření v lesích, což je klíčový krok směrem k zelenější budoucnosti pro nás všechny.

Přijměte výzvu WINNER GROUP-WG a podpořte ekologicky zodpovědnou volbu pro lepší zítřky!

wg_a

A - Výborné

Produkty v této kategorii jsou vyrobeny z recyklovaných materiálů, mají papírové obaly, papírové háčky a ekologické blistry. Jsou šetrné k životnímu prostředí a mají minimální dopad na planetu.
wg_b

B - Dobré

Produkty v této kategorii jsou vyrobeny z recyklovaných materiálů, mají papírové obaly, papírové háčky a ekologické blistry. Jsou šetrné k životnímu prostředí a mají minimální dopad na planetu.
wg_c

C - Průměrné

Produkty v této kategorii mají minimálně 3 ekologické vlastnosti, jako jsou recyklované materiály, papírové obaly nebo ekologické blistry. Nejsou sice tak ekologické jako produkty kategorie A, ale i tak jsou dobrou volbou pro uvědomělé spotřebitele.
wg_d

D - Podprůměrné

Produkty v této kategorii mají některé vlastnosti šetrné k životnímu prostředí, ale také obsahují neekologické prvky. Mohou mít například plastové obaly, ale v samotném produktu používají recyklované materiály. I když nejsou tak udržitelné jako produkty A nebo B, jsou to kroky správným směrem.
wg_e

E - Špatné

Produkty v této kategorii mají minimální ekologické vlastnosti a mohou mít významný negativní dopad na životní prostředí. Mohou mít například plastové obaly a samotný výrobek neobsahuje recyklované materiály. I když mohou stále sloužit svému účelu, měly by být používány střídmě a s ohledem na jejich dopad na životní prostředí.

Ekologický manifestV naší společnosti věříme, že udržitelný rozvoj je pro nás životním stylem, nikoliv jen módním slovem. Jsme si vědomi, že jako výrobce a dodavatel příslušenství k mobilním telefonům máme svůj podíl na rostoucím problému elektronického odpadu. Proto se zavazujeme ke snižování našeho dopadu na životní prostředí. Jsme přesvědčeni, že spolu s vámi, našimi váženými zákazníky, můžeme tuto výzvu překonat.

Vývoj produktů: Naše produkty jsou navrhovány s ohledem na životní prostředí. Používáme recyklované materiály a pečlivě minimalizujeme používání plastů ve svých obalech. Zároveň dbáme na kvalitu našich výrobků, abychom vám zaručili jejich dlouhou životnost.

Recyklace a minimalizace odpadu: Usilujeme o snižování množství odpadu prostřednictvím zavedených recyklačních programů v naší společnosti. Podporujeme také naše zákazníky v recyklaci našich produktů a obalů. Kromě toho podporujeme a vzděláváme zaměstnance naší společnosti v každodenním používání ekologických postupů. Plastové kelímky jsme nahradili sklenicemi pro opakované použití a investovali do dalších vodních filtrů, aby naši zaměstnanci nemuseli používat balenou vodu. Vážíme si a uznáváme ty, kteří k dojíždění do firmy využívají MHD nebo kolo.

Uhlíková stopa: Jsme si vědomi, že naše aktivity zanechávají uhlíkovou stopu, a proto podnikáme kroky k jejímu snížení. Snížení emisí skleníkových plynů spojených s dopravou je pro nás prioritou, a hledáme cesty k udržitelnějším postupům v celém našem dodavatelském řetězci.

Ekologické obaly: Zavázali jsme se snižovat odpad z obalů a hledáme udržitelnější obalová řešení. Snažíme se používat materiály, které jsou biologicky rozložitelné, kompostovatelné nebo recyklovatelné, kdykoli je to možné.

Partnerství: Hledáme partnery a dodavatele, kteří sdílejí naši vášeň pro udržitelnost. Spolupracujeme s firmami, které dávají přednost ekologickým postupům a materiálům.

Obnovme lesy, obnovme život!

Ve WINNER GROUP věříme, že úspěch znamená více než jen dosažení zisku. Také jde o to, jak přispíváme k zdraví naší planety. "Non omnis moriar", napsal Horác o poezii, a stejně jako si ceníme poezie, která zůstává lidstvu na dlouhou dobu, také chceme pečovat o přírodu a biodiverzitu.

Chceme také zanechat něco pro budoucí generace. S hrdostí oznamujeme naši novou iniciativu na zalesňování oblastí, které nedávno postihly požáry. Chápeme, že lesy s biologickou různorodostí jsou nezbytné pro udržení ekologické rovnováhy naší Země.. Kromě toho, že jsou domovem mnoha druhů rostlin a živočichů, hrají klíčovou roli v boji proti klimatickým změnám tím, že pohlcují oxid uhličitý. Naše iniciativa "Obnovme lesy, obnovme život!" je naším závazkem obnovit a chránit tyto důležité ekosystémy. Přidáte se k nám v naší misi pro lepší a zdravější planetu? Ve WINNER GROUP věříme, že společně můžeme něco změnit a skutečně ovlivnit naše životní prostředí.

Slavnostní uvedení nové značky WINNER GREEN jsme slavili v lese místo v banketovém sále a namísto obleků a šatů se téměř padesát lidí včetně s majitelem firmy – Janem Walicou – chopilo lopat a motyk a zasadilo více než tisíc nových stromů. Vyberte si naše produkty a přidejte se k nám při další obnově lesů v Těšínském Slezsku.